Hoe kan je je eigen krachten actief inzetten bij kanker?

Logo vakblad orthofyto
door Ortofyto, een Belgisch Vakblad voor (para)medici en therapeuten in de functionele geneeskunde, september 2014

Simonton therapie leert hoe je de eigen krachten actief kunt gaan gebruiken om te herstellen bij kanker.

Naast alle hulp van de artsen, is het voor velen prettig om zelf een actieve rol te kunnen hebben op de weg naar herstel. Bij de Simonton therapie leren patiënten hoe ze de kracht van de geest kunnen gaan gebruiken om zo het immuunsysteem te versterken, energie te doen toenemen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Simonton therapie is een psychologische begeleiding van mensen met kanker, andere levensbedreigende ziekte of een ernstige chronische aandoening. De therapie is ontwikkeld vanuit de visie dat overtuigingen, gevoelens, gedrag en de eigen houding ten opzichte van het leven, invloed heeft op mensen hun gezondheid . Het is een aanvullende therapie op de bestaande reguliere behandelingen van kanker.

Ontstaan

De Amerikaanse oncoloog en radioloog Dr. Carl Simonton ontwikkelde de therapie gedurende bijna 40 jaar onderzoek en evaluatie . Hij merkte dat veel van zijn patiënten met kanker circa anderhalf jaar voor het uitbreken van de ziekte een zeer moeilijke periode in hun leven hadden gehad, met veel stress.

Daarnaast leefden ook veel patiënten met een chronische vorm van stress, die voor hen bijna normaal was geworden. Als stress invloed heeft op het ontstaan van kanker, dan zal ontspanning een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van het leven én het herstel, dacht Simonton. Op basis van deze gedachte en voortdurend onderzoek, ontwikkelde hij de Simonton therapie. Hij bemerkte dat het niet alleen werkte om stress op te vangen met ontspanning, maar dat onder stresspatronen ook allerlei dieper liggende overtuigingen leven, b.v. ik moet het perfect doen, want anders word ik niet gewaardeerd of wat ik ook doe, het zal toch niet goed genoeg zijn.

Hij ontwikkelde technieken en maakte gebruik van wetenschappelijk erkende methoden, die hij aanscherpte op de problematiek van mensen met kanker. De mensen die zijn therapie volgden, bleken een toegenomen kwaliteit van leven te hebben en leefden gemiddeld twee keer langer dan de te verwachten levensduur. Wetenschappelijk onderzoek, zoals o.a. dat van Küchler uit 2007, bevestigt dat goede psychologische ondersteuning een bijna 50% hogere genezing bewerkstelligt. Er zijn Simonton Cancer Centers in Nederland (waaronder ook België valt), Amerika, Japan, Duitsland en Italië.

Wanneer Simonton therapie

Mensen die de diagnose kanker krijgen, worden vaak overspoeld met emoties en stress. Het is van groot belang voor de betrokkene zelf, als voor het succesvolle verloop met zo min mogelijk bijwerkingen van de behandeling(en), dat de patiënt rustig is en met vertrouwen zijn behandeling(en) tegemoet gaat. De Simonton therapie helpt hierbij met behulp van diverse technieken.

Deze technieken zijn erop gericht dat de betrokkene deze zelfstandig kan gaan uitvoeren, zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot en het gevoel van eigenwaarde en regie wordt versterkt. Het gaat hierbij o.a. om technieken, waarbij de bijwerkingen van de medische behandeling, zoals radio- en chemotherapie beter opgevangen kunnen worden en waarmee het positieve effect van de behandeling(en) versterkt kan worden.

Naast de ondersteuning en versterking van de medische behandeling(en), is de Simonton therapie gericht op hoe de cliënt met zichzelf en de wereld om zich heen omgaat. Van belang is dat een cliënt leert om stresspatronen te onderkennen en te wijzigen en dieper liggende (onbewuste) overtuigingen over zichzelf en de wereld te veranderen. Hoe dichter mensen terugkomen bij de eigen innerlijke natuur, hoe meer kans het lichaam heeft om vanuit rust en harmonie weer goed te gaan functioneren.

Ook in de herstelperiode kan de Simonton therapie nuttig zijn, bijvoorbeeld bij het verwerken van pijnlijke gevoelens en ervaringen, de angst voor terugkeer van de ziekte of het herstellen van het vertrouwen in het lichaam. De Simonton methode kan ook grote betekenis hebben als een mogelijke terugval zich aandient of een levenseinde aan de orde lijkt te zijn.

Technieken

In de Simonton therapie wordt er met verschillende technieken gewerkt, waarvan de meesten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Methoden die gebruikt worden zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, mindfulness technieken (zoals ontspannings- en ademhalingstechnieken), visualisatie, creatieve therapie, meditatie en hypnotherapie.

Het werken aan negatieve (ongezonde) overtuigingen over onszelf, de wereld om ons heen en de toekomst, is de belangrijkste methode bij de Simonton therapie. Deze gedachten creëren namelijk enorm veel stress, angst en spanning in het lichaam en het is van groot belang dat een cliënt in de richting van rust, vertrouwen en harmonie komt. In de Simonton therapie doen we dit niet door positief te denken en alle angsten weg te duwen, maar juist door naar deze angsten toe te buigen en ze een stem te geven. Als angst weggeduwd wordt, dan blijft het ergens zitten en steekt het de kop op, zodra er een negatief bericht komt. Deze angst leeft in de cliënt, dus noodzakelijk om wat er leeft eerst te uiten. Dit verdiepen van angst en verdriet gebeurt in een kort tijdsbestek, omdat het beleven van angst en verdriet veel energie kost en zo kort mogelijk moet duren voor de cliënt.

Wanneer angsten en negatieve overtuigingen geuit zijn, wordt er gewerkt aan de verandering, waarbij er gezocht wordt naar gezonde (heilzame) overtuigingen die in harmonie zijn met de realiteit en een rustig, fijn gevoel geven voor de cliënt. Bijvoorbeeld denken veel mensen met kanker: “ik zal vast snel dood gaan”. Dit is een stressvolle, verdrietgevende overtuiging, die het lichaam niet zal aanzetten tot energie en kracht. Een transformatie van deze gedachte kan zijn: “Ik heb een kans om gezond oud te worden en wat ik doe levert daar een bijdrage aan en als mijn leven eindigt, kan ik leren daar vrede in te vinden” Dit is een overtuiging die in harmonie is met de realiteit en rust en vertrouwen geeft als die eigen wordt gemaakt. Deze rust en innerlijke harmonie leveren een grote bijdrage aan het functioneren van het immuunsysteem en de kwaliteit van leven.

Bij het vinden van gezonde overtuigingen, is er sprake van een persoonlijk bewustwordingsproces van de betrokkene en van zorgvuldig geformuleerde en doorvoelde ‘nieuwe’ overtuigingen. De nieuwe, gezonde, overtuigingen worden als persoonlijke formules geïnternaliseerd. Cliënten ervaren vaak al snel dat ze zich op het betreffende punt veel positiever, krachtiger en vrijer gaan voelen. Dit is vrij simpel te trainen en te leren.

Simonton week

De Simonton week is een zesdaags traject van educatie, bewustwording, leren, trainen en psychotherapie voor mensen met kanker en een hen ondersteunende persoon. De deelnemers verblijven hiervoor een week intern, bijvoorbeeld in een hotel. Het programma is opgebouwd rondom een aantal vaste onderwerpen die typerend zijn voor de Simonton methode. Om er een paar te noemen:

  • Beïnvloeding van het immuunsysteem en de rol van denken en voelen in ziekte en gezondheid.
  • Richten op vreugde en hoe dit te implementeren in een leven met kanker.
  • Het ontwikkelen en versterken van hoop en vertrouwen en het leren luisteren naar de eigen innerlijke stem/wijsheid.
  • De rol van stress en het herkennen van de eigen gedragspatronen en onderliggende overtuigingen.
  • Het ontwikkelen van gezonde overtuigingen en harmonie rondom leven en dood.
  • Herkennen van innerlijke behoeften en werken aan verbindende communicatie. Het stellen van persoonlijke toekomst doelen en het concretiseren ervan.

De cliënten met hun ondersteuners komen per onderwerp eerst samen met de hele groep en werken daarna in kleine, vaste subgroepjes met een eigen Simonton therapeut. Daarnaast kan in de Simonton week een cliënt ook individuele therapie krijgen op verzoek. Het is een intensief programma en wordt beleefd als een soort van ‘turbo behandeling’, waarbij aan het eind van de week de deelnemers met veel meer kracht en vertrouwen, en meer geïnspireerd in hun leven, naar huis gaan. Sommigen vinden het prettig om verder te werken aan de punten die naar boven zijn gekomen, dit kan via individuele therapie bij een Simonton therapeut.

Opleiding

Simonton therapeuten worden opgeleid en gecertificeerd door het Simonton Cancer Center. Qua vooropleiding wordt een denkvermogen gevraagd dat op het niveau ligt van het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. De opleiding bestaat uit drie weken met daar tussenin supervisie trainingen.

De eerste week bestaat uit participerend leren, omdat wij het belangrijk vinden, dat het niet enkel een cognitief proces is, maar dat de studenten ook zelf ervaren wat de kracht is van de verschillende technieken waar de cliënten doorheen gaan. Ook is het van belang dat de studenten bereid zijn om aan zichzelf te werken. Mensen met kanker is een kwetsbare doelgroep en van belang dat de Simonton therapeut zelf in harmonie is.

In de tweede week observeert de student bij een subgroepje van deelnemers met hun ondersteuners. Na de eerste week en de tweede week volgt de student supervisie bijeenkomsten, waarbij intensief getraind wordt met theorie en rollenspelen. Tussendoor worden ook huiswerkopdrachten gevraagd. Om deel te nemen aan de derde week (het examen), heeft de Simonton therapeut in opleiding toestemming nodig van twee supervisoren. In deze derde week moet de student in staat zijn om het subgroepje van deelnemers en ondersteuners zelfstandig te leiden, onder eindverantwoordelijkheid van de Simonton supervisor.

Elke twee jaar vindt toetsing tot herregistratie als Simonton therapeut plaats. De Simonton therapeuten zijn geregistreerd bij het Simonton Cancer Center in Nederland en Amerika. Alleen een therapeut die de psycho-oncologische opleiding van het Simonton Cancer Center gevolgd heeft en gecertificeerd is, is als Simonton therapeut (inter)nationaal erkend. De therapeuten werken in zelfstandige praktijken en voldoen, na deze opleiding, aan hoge normen voor professionaliteit en vakbekwaamheid.

 

Dit artikel is gepubliceerd in September 2014 in Ortofyto, een Belgisch Vakblad voor (para)medici en therapeuten in de functionele geneeskunde