De Simonton patientenweek

Simonton training

Een gezonde levenshouding in 1 week

In een Simonton week kunt zich het volledige Simonton programma eigen maken. Dit is gebaseerd op het succesvolle model van versterking en ondersteuning dat Dr. Carl Simontonheeft ontwikkeld voor de behandeling van kankerpatiënten. De methode is ontwikkeld vanuit het concept dat innerlijke overtuigingen, emoties, gedrag en levensstijl belangrijke factoren zijn die de gezondheid beïnvloeden.

Kleine groep deelnemers

Het programma wordt gegeven in 6 dagen in een kleine groep deelnemers, kankerpatiënten met hun partner of andere ondersteunende persoon, met instructie en psychotherapie. Het programma is gericht op het werken met de persoonlijke instelling en innerlijke overtuigingen. De deelnemers leren technieken om hun leven te verrijken, om daarmee vervolgens hun gezondheid te kunnen verbeteren, zoals visualisatietechnieken en methoden om vreugde te vergroten en lijden te verminderen (hier meer informatie over de Simonton methode, hier aanmelden voor de Simontonweek).

Vriendelijke, ontspannen atmosfeer

Er wordt actief gewerkt in kleinere groepen, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke onderwerpen van de deelnemers en hun dieper liggende overtuigingen en patronen. We werken aan inzicht en het veranderen naar de gewenste situatie. Door het aanleren van zelfhulp technieken krijgen de deelnemers de gelegenheid deze methoden te integreren in hun dagelijks leven. Dit alles vind plaats in een vriendelijke, ontspannen en positieve atmosfeer.

Simonton week - naast een ontspannende meditatie is het onderwerp emotionele stress en overtuigingen vandaag belangrijk.
..ontspannen sfeer tijdens de Simonton week..

Ontwikkelen gezonde levenshouding

Medische begeleiding en behandeling wordt niet aangeboden tijdens de Simonton week. Het programma is er onder andere op gericht om een gezonde houding te ontwikkelen en het vertrouwen te versterken ten opzichte van de medische behandelingen die de patiënt ondergaat of tegemoet ziet.

De organisatie van de Simonton week

Een Simonton week wordt georganiseerd op rustgevende lokaties overal ter wereld. De weken worden geleid door gecertificeerde Simonton therapeuten, waarvan veel nog door Dr. Carl Simonton zelf zijn opgeleid en intensief getraind.

In 2019 vinden er twee Simonton weken plaats in La, USA. Deze worden geleid door Thera Balvers. De week wordt gegeven in het Engels, maar Thera kan voor de Nederlandse vertaling zorgen, waardoor deze weken ook toegankelijk zijn voor Nederlandse deelnemers. Zie voor de data de agenda.

Binnen Europa worden er in 2019 ook in Duitsland en Italië Simontonweken georganiseerd, zie daarvoor de agenda van het Simonton Center Europe.

Dag indeling en ondersteunend persoon

In deze week wordt u met name geleerd met welke methoden u uw gezondheid kunt herstellen, de tumorgroei kunt beïnvloeden en hoe u uw kwaliteit van leven kunt verbeteren.

Elk dagdeel wordt een thema behandeld, die eerst in een plenaire bijeenkomst wordt uitgelegd en waarbij ook een meditatie oefening plaatsvindt. Daarna wordt de groep opgesplitst in kleine subgroepjes (maximaal 3 patiënten en hun ondersteunende personen), waar er met een Simonton therapeut verder gewerkt wordt aan de persoonlijke onderwerpen van de deelnemers.

Tijdens de Simonton week is ondersteuning van mensen met kanker zeer belangrijk. Daarom adviseren wij mensen met kanker om hun partner of een ander naast betrokken persoon mee te nemen. Deze persoon betaalt alleen de verblijfskosten en hoeft voor deelname dus niets extra’s te betalen.

Uniek in 2019: Workshop Geweldloze Communicatie & Simonton Methode

In november van 2019 vindt voor het eerst een workshop plaats waarin de Simonton Methode wordt gecombineerd met Geweldloze Communicatie (zie agenda). Dit gebeurd aansluitend aan de Simontonweek van 20 november in Los Angeles. Dit is uniek, ondanks dat Geweldloze Communicatie al een belangrijk onderdeel is van de Simonton Methode. Het is uniek omdat in deze meerdaagse workshop uitvoerig wordt ingegaan op hoe Simonton en Geweldloze Communicatie elkaar nog verder kunnen versterken. Thera geeft je hier graag meer informatie over: contact.

Aanmelding of meer informatie over de Simonton week

Tarieven en meer informatie kunt u krijgen door dit formulier in te vullen, of contact op te nemen met Karin van de Brake, 06 83 38 38 61.