De Simonton methode

Wat is de Simonton methode?

Het doel van de Simonton methode is het versterken van het immuunsysteem en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

O. Carl Simonton M.D., radioloog/oncoloog en oprichter van het Simonton Cancer Center, Malibu (USA), geldt als een van de pioniers in de psycho-oncologie. Hij werkte meer dan 35 jaar met kankerpatiënten die hun genezingsproces actief willen ondersteunen.

Hoe kunnen mensen een ernstige ziekte overleven?

Tijdens hun werk in het ziekenhuis, in het begin van de 70-er jaren, vroegen Carl Simonton en zijn toenmalige echtgenote, de psychologe Stephanie Matthews Simonton, zich af hoe het komt dat sommige mensen een ernstige ziekte weer te boven kunnen komen en anderen niet.

Ze deden daar onderzoek naar en ontdekten dat patiënten die actief meewerkten aan hun eigen genezingsproces, die zich doelen konden stellen, die iets hadden om voor te leven, die konden aangeven wat hun vreugde en vervulling bracht, een betere kwaliteit van leven bereikten en een hogere overlevingskans hadden.

Op Weg Naar Herstel, boek door Carl SimontonGezamenlijk ontwikkelden Stephanie en Carl Simonton een therapeutische methode voor kankerpatiënten waarin zij elementen uit verschillende psychologische benaderingen integreerden.

De Simonton methode is uitvoerig beschreven in het bekende boek van Dr. Simonton: ‘Op Weg Naar Herstel‘ en het vervolg daarop: ‘De Kracht Die In Je Schuilt‘. Beide boeken zijn niet meer nieuw verkrijgbaar, maar wel tweedehands in de Shop.

Het Simonton Programma

Simontontherapie behelst een specifiek, geïntegreerd, groepsprogramma voor kankerpatiënten, dat internationaal gestandaardiseerd is. Dit programma wordt op dit moment aangeboden in de Simonton Cancer Centers in Amerika, Nederland, België, Duitsland, Italie en Japan.

Het Simonton programma is een van de oudste programma’s op psycho-oncologisch gebied. Het is vanaf de pioniersfase in de 80-er jaren van de vorige eeuw voortdurend verder ontwikkeld en verfijnd en heeft tevens model gestaan voor andere programma’s en methoden die ontwikkeld zijn op het gebied van de psycho-oncologie.

Op dit moment is het Simonton-programma het enige psycho-oncologische programma dat internationaal is gestandaardiseerd.

"Impossible missions are safe. If you fail, no one would complain"

(Bertil Martinsson)

"Impossible missions are safe. If you fail, no one would complain"

(Bertil Martinsson)

Patiëntenweken

Simonton methode week 2014 - de trainingHet programma is georganiseerd in de vorm van patiëntenweken, waarin de deelnemers gedurende een week intern zijn en een geïntegreerd groepsprogramma aangeboden krijgen. Het is daarbij zeer wenselijk dat de deelnemers een partner of buddy bij zich hebben.

In deze week worden een aantal thema’s aan de orde gesteld. Deze thema’s zijn inherent aan het totale proces dat wordt opgeroepen bij het doormaken van de ziekte. Hiermee worden inzichten geboden die bedoeld zijn om de patiënt meer ruimte en kracht te geven. Om weer hoop te hebben, meer autonoom in het leven te kunnen staan, en zich beter te voelen.

Daarnaast worden er methoden aangeleerd waarmee mensen zelf aan het werk kunnen als zij weer thuis zijn. In het programma is verder de mogelijkheid geïntegreerd om individueel bepaalde thema’s uit te werken met een therapeut.

Vaste thema’s

Het Simonton-programma is georganiseerd rondom een aantal vaste hoofdthema’s:

  1. Innerlijke overtuigingen, copingstrategieën en omgaan met emoties.
  2. Vreugde, vervulling en zingeving.
  3. Hoop, vertrouwen en innerlijke wijsheid.
  4. Overtuigingen rondom sterven en dood.
  5. Stress, secundaire ziektewinst.
  6. Een 2-jarig gezondheidsplan.
  7. Persoonlijke behoeften en communicatie.
  8. Ondersteuningssysteem
  9. Spel, plezier

Centraal staat het principe dat levensvreugde en zingeving een essentiële rol speelt in alle fasen van het ziekteproces. Daarnaast vormt het meer spirituele principe van innerlijke leiding of innerlijke wijsheid een essentiele leidraad.

"Meditatie is niet je hoofd leegmaken, het is je ziel schoonmaken"

(Thera Balvers)

"Meditatie is niet je hoofd leegmaken, het is je ziel schoonmaken"

(Thera Balvers)

Methoden om zelf mee te werken

Simonton methode - week 2014 - kring deelnemersDe mensen worden verder vertrouwd gemaakt met een aantal methoden waarmee ze zelfstandig verder kunnen werken. Centraal hierin staat cognitieve
gedragstherapie: het werken met en het transformeren van innerlijke overtuigingen die ongezonde copingmechanismen in stand houden. Verder wordt er geoefend met meditatie en imaginatie. De diverse thema’s en vaardigheden, worden onderling op elkaar betrokken en vormen een geïntegreerd geheel.

Vervolg en verdieping

Simonton methode - bannerAan het einde van de patiëntenweek staan de meeste deelnemers duidelijk positiever en meer geïnspireerd in hun leven. Veelal hebben de deelnemers behoefte aan aanvullende of verdiepende ondersteuning door een simontontherapeut die bij het programma aan kan sluiten. In een aantal landen is dit mogelijk bij bevoegde therapeuten die aan een SSC zijn opgeleid en gecertificeerd zijn als Simontoncounselor (SSC). Dit is ook mogelijk in Nederland, zie de betreffende websites. Ook voor mensen die geen patiëntenweek hebben gevolgd, maar geïnspireerd zijn na het lezen van de boeken van Carl Simonton, zijn Simontoncounselors vaak de meest aangewezen therapeut.

Thera Balvers is gecertificeerd Simonton counselor en speelt een belangrijke rol in de Simonton community. Neem vooral contact op als je wil weten of Simonton voor jou een goede keuze is. 

Wat deelnemers zeggen

It was indeed an intense and beautiful week. I will certainly never forget any of you who were there--how kind and caring you all were at all times and in all circumstances. And how wonderfully we laughed! And how very much I learned about myself as well.

Judith

Ik heb leren omgaan met mijn ziekte, leren omgaan met het leven, leren omgaan met mezelf! Het anders benaderen van situaties, eindelijk aan jezelf durven denken! En aan dat wat ik wil! Het heeft me echt een nieuw leven gebracht. Ik ben er nog niet, dat kan ook niet en dat wordt ook niet verwacht, maar het heeft mijn leven enorm verrijkt.

Andrea