Simonton boeken en Geweldloze Communicatie documenten

In deze shop van Thera Balvers kan je verschillende Simonton boeken bestellen en Geweldloze Communicatie documenten downloaden.

Omdat de boeken geschreven door Dr. Carl Simonton niet meer nieuw verkrijgbaar zijn koopt Thera tweedehands exemplaren op. Zij verkoopt die hier zonder winstoogmerk door.