Op Weg Naar Herstel - door Dr. Carl Simonton

Op Weg Naar Herstel is het bekende boek dat Dr. O. Carl Simonton en psychotherapeute Stephanie Matthews-Simonton schreven over hun aanvullende therapie voor kankerpatiënten.

De zogenoemde Simonton-methode, die ook in Nederland wordt toegepast, is nadrukkelijk geen alternatieve geneeswijze, maar een psychologische therapie naast de lichamelijke behandeling van kanker. Deze methode omvat voornamelijk visualisatie- en ontspanningstechnieken en is gericht op het verlengen van de levensduur – soms zelfs herstel -, maar vooral ook op de verbetering van de kwaliteit van leven van kankerpatienten.

Naast een uitgebreide uitleg (met oefeningen) over de Simonton-therapie wordt ook aandacht besteed aan de biologische en psychologische achtergronden.

De Simonton methode berust op erkend wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode die niet wil concurreren met vormen van medische lichamelijke behandeling. Integendeel, de Simonton metode erkent deze vormen en wil er juist mee samenwerken.

Door het eenvoudige taalgebruik en het gebruik van voorbeelden is het boek gemakkelijk leesbaar. Het boek is voor het Nederlands taalgebied bewerkt door Nederlandse artsen. Het boek bevat een woordverklaringslijst en een adressenlijst.

Op Weg Naar Herstel is een nuchter, warm, in menselijke stijl geschreven boek over een doorbraak in de medische wetenschap bij de behandeling van kanker en andere levensbedreigende ziekten.

Het boek is inmiddels vele malen herdrukt. Er zijn uitvoeringen met verschillende kaften die tekstinhoudelijk gelijk zijn. De Nederlandse vertaling is niet meer nieuw verkrijgbaar. Gebruikte boeken worden door Thera Balvers opgekocht en zijn hier voor de vaste prijs van 30 euro te bestellen. Omdat het verschillende drukken zijn hangt het af van de voorraad welke kleur geleverd wordt.