Wat kan mediation voor jou betekenen?

Mediation - om er samen uit te komen

Wat is Mediation eigenlijk?

Als je een conflict of geschil met een andere partij hebt kun je mediation gebruiken om onderling tot een oplossing te komen. Je gaat dan, begeleid door een mediator, met elkaar onderhandelen om er uit te komen. Er zijn verschillende vormen van mediation. Een van de meest effectieve vormen is mediation op basis van Geweldloze Communicatie.

Waarom Mediation op basis van Geweldloze Communicatie?

Geweld, los van fysiek geweld, schuilt dikwijls in oordelen. Oordelen die men over elkaar heeft en vijandige beelden, die men van elkaar heeft. Ook oordelen en negatieve beelden ten opzichte van zichzelf kunnen een rol spelen. 

In conflictsituaties waar je zelf niet meer uit kunt komen zitten deze oordelen en negatieve beelden flink in de weg. Marshall Rosenberg, de ontwerper van het Geweldloos Communiceren gedachtegoed,  zei: ‘Ieder negatief oordeel is een uiting van een onvervulde behoefte.’

In de Verbindende Communicatie gaat de mediator daarom op zoek naar welke onderliggende onvervulde behoeften leiden tot deze oordelen. Ook gevoelens zijn een gevolg van al dan niet vervulde behoeften. Gevoelens en behoeften mogen er zijn, worden erkend, opgespoord en verhelderd . Dit geeft al een enorme rust en ruimte.

"Ieder negatief oordeel is een uiting van een onvervulde behoefte"

(Marshall Rosenberg)

"Ieder negatief oordeel is een uiting van een onvervulde behoefte"

(Marshall Rosenberg)

Begrip door inzicht en erkenning

Als de behoeften van beide partijen helder zijn en ook door elkaar erkend zijn, ontstaat er verbinding. Op inhoudsniveau krijgen mensen vaak ruzie, op menselijk behoeften-niveau ontstaat verbinding. Het gaat er dus om weer zichtbaar voor elkaar te worden als mens, met kwetsbaarheden en verlangens. Hierin vervult de mediator een cruciale rol. De mediator streeft naar een veilige sfeer, waarin negativiteit wordt ontmanteld en verbinding kan ontstaan.

Rosenberg gaf zelf een behoorlijk gewaagde voorspelling: ‘Zodra partijen elkaars behoeften kunnen benoemen, is ieder conflict binnen 20 minuten opgelost.’ Het kan soms wat langer duren, maar in ieder geval is het streven in mediation op basis van Geweldloze Communicatie om snel tot een oplossingen te komen.  En die oplossing zal beider behoeften zo optimaal mogelijk vervullen.

Vrede voor iedere partij

Thera Balvers weet met haar 35-jarige ervaring als therapeut, trainer, assessor en mediator naadloos aan te sluiten bij wat er in mensen leeft. Zij draagt tevens zorg voor structuur en veiligheid binnen haar mediationsessies.

Het is de overtuiging van Thera dat onder elk, ook pijnlijk gedrag, dieperliggende verlangens en waarden schuilgaan. Deze kunnen door gebeurtenissen in het leven uit het zicht verwijderd zijn geraakt. Het is dan ook haar missie om mensen, zowel privé als op zakelijk vlak, in contact te brengen met hun waarden en kracht. Dit ontstaat door bewustwording en verbinding met die diepere persoonlijke drijfveren.

Dit bewustzijn ten aanzien van de eigen drijfveren, en die van de ander, biedt vruchtbare bodem om tot een oplossing van het conflict te komen. Thera raakt glashelder de kern van wat er speelt en bewerkstelligt een vlotte en doeltreffende verandering.

Wat deelnemers zeggen

I must include how profoundly I am filled with the deepest gratitude and appreciation for your brilliance and compassion while working with my husband so intimately and tenderly on is Belief Work.. Absolutely Healing! A door opened to his soul and places left unattended found a new path to unresolved issues, How lucky for us that you were the masterful guide helping him through difficult terrain. There is a palpable, positive shift in energy in everything he is doing. And a new loving depth in a renewed re-connection for us in our relationship is so wonderful to experience. THANK YOU!

Rahla

"Moed is het oordeel van de toeschouwer"

(Thera Balvers)

"Moed is het oordeel van de toeschouwer"

(Thera Balvers)