Verdieping voor (kandidaat)Trainers 2020

Groep deelnemers legt de handen op elkaar

Voor wie is de Verdieping voor (kandidaat)Trainers 2020′ bedoeld?

Deze training is voor iedereen die de essentie van NVC heeft begrepen (minimaal 10 trainingsdagen heeft gevolgd), die wil bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en het proces van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken. De jaartraining is bedoeld voor mensen die serieus verder willen gaan met Geweldloze Communicatie als onderdeel van hun persoonlijke leven en ook binnen hun werkzame leven het gedachtegoed willen implementeren. Dus ook voor jou, als je niet specifiek de ambitie hebt om trainer te worden.
Deze jaartraining zal enorm bijdragen en telt ook mee, als je geïnteresseerd bent om gecertificeerd CNVC trainer te worden.
Een belangrijk voordeel hierbij is dat de training verzorgd wordt door Thera Balvers, die dankzij haar rol als CNVC Assessor veel ervaring heeft met het certificeringstraject.

Hoeveel deelnemers zitten er in deze Jaartraining?

We werken met een vaste en kleine groep. Ik heb gekozen voor een groep tussen de 6 – 12 deelnemers, omdat dit naar mijn idee bijdraagt aan de behoefte aan veiligheid en diepgang. Wel verstandig om je op tijd in te schrijven, want VOL = VOL.
De Training is verspreid over 10 dagen en begint in januari.

Hoe ziet de Jaartraining eruit?

Centraal in de training staat het leven met Geweldloze Communicatie, samen met het bouwen van kennis en kunde. Je gaat kennis ontwikkelen over wat Marshall Rosenberg bedoeld heeft met de gebruikte terminologie. We werken aan het versterken van de kunde van het trainerschap op zichzelf en alles wat verder de revue passeert.

Leerdoelen zijn:
• Theorie en praktijk (ook de eigen praktijk kan worden ingebracht);
• Elkaar op een GC wijze feedback geven en ontvangen;
• Op een natuurlijke en vloeiende manier empathie geven;
• Vlot verdieping weten te realiseren en bij de essentie uit te komen;
• Conflicten soepel leren te transformeren;
• Omgaan met aandacht vragende deelnemers of die juist ‘onzichtbaar’ lijken te zijn;
• Gelijkwaardigheid binnen de uitdagingen rondom het autoriteitsparadigma, zowel in je eventuele rol als CNVC kandidaat, als in je rol als trainer;
• Balans krijgen in het omgaan met verantwoordelijkheidsissues, waar ben jij als trainer eigenaar van en waar is die ander verantwoordelijk voor;
• Begeleiden van verschillende ‘dansvloeren’ (van Gina Lawrie & Bridget Belgrave);
• Om te gaan met woede en een klacht te veranderen in een kracht.

Wanneer en waar vindt de Jaartraining Train de (Kandidaat) Trainer 2020 plaats?

De training start op 10 januari 2020. De vervolgdagen zijn 7 februari, 24 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 11 september, 16 oktober, 6 november en 4 december 2020.

Update: De jaartraining op de vrijdag zat zo snel vol dat er een extra training is ingepland op woensdagen. Deze training begint op woensdag 22 januari. De vervolgdagen zijn 12 februari / 11 maart / 20 mei / 10 juni / 8 juli / 2 september / 30 september / 18 november en 9 december.

De training start om 9.30 en duurt tot 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur).

Locatie: Rozenhof 33, 3311 JT Dordrecht.

De training wordt gegeven door Thera Balvers, International Certified CNVC Trainer & CNVC Assessor (de trainingsdagen tellen mee voor toegang tot het certificeringtraject als Non Violent Communication Trainer)

Investering (inclusief syllabus, koffie/thee, lunch en versnaperingen): € 1595,- voor particulieren (zonder nota), € 2145,- voor ZZP-ers en € 3295,- als je via een bedrijf deelneemt.
Als opleidingsinstituut is Thera Balvers vrijgesteld van BTW.
Je ontvangt accreditatiepunten voor SKJ en registerplein.

Mocht het bedrag een probleem zijn, neem dan even contact op.

Klik hier om in te schrijven