Thera-peutische Coaching opleiding

Plant groeit door water - thera peutische coaching opleiding laat candidaten groeien

Een gereedschapskist vol met coaching- en trainingmethoden en werkwijzen.

Na mijn meer dan 35 jaar praktijk ervaring in de psycho-sociale zorg en met alle opleidingen, trainingen, workshops in relatie tot de psyche van de mens, heb ik een gereedschapskist vol met diversiteit aan methoden en werkwijzen.

Een gesprek met Thera Balvers, International Certified CNVC Trainer & CNVC Assessor over haar Thera-peutische Coaching opleiding

Ik heb zelf misschien wel het meeste van dit alles geleerd en bemerk de effectiviteit en diepgang van blijvende transformatie voor cliënten (zoals ik dat zelf ook heb ervaren).

Op mijn 60e jaar ben ik aan het nadenken over de overdracht van al mijn kennis en kunde en aangezien mijn naam geheel toevallig van toepassing is op mijn werkveld, heb ik dus gekozen voor de Thera-peutische coaching opleiding.

Hoe kun je omgaan met diep verankerde overtuigingen van clienten?

Ik noem het Therapeutisch omdat deze opleiding wel degelijk gericht is op het transformeren van diepgaande processen bij cliënten. En het is een Coaching opleiding, omdat het blijft gaan om 1e lijn hulpverlening. Waarbij de studenten zich als coach kunnen profileren met wel degelijk een flinke dosis aan therapeutische vaardigheden op zak.

Mijn visie is altijd eclectisch geweest, daarmee bedoel ik dat je die werkwijzen gebruikt wat aansluit bij de persoonlijkheid en de beleving waar de cliënt op dat moment is. Dus de cliënt hoeft niet bij mijn werkstijl aan te sluiten, maar van mij als hulpverlener wordt deze flexibiliteit gevraagd.

Waar is de Thera-peutische Coaching op gebaseerd?

Tot mijn visie behoort het holistisch denken. Dat wil zeggen dat het lichaam, emoties, mentale, spirituele en sociale allemaal met elkaar verbonden zijn en in wisselwerking zijn met elkaar. En dat het daarom belangrijk is de mens in zijn totaliteit te zien.

Ook is mijn visie gebaseerd op de humanistische psychologie, dat wil zeggen dat in ieder mens een natuurlijke groei potentie aanwezig is. Als hulpverlener is het daarom de kunst om die natuurlijke groei (weer) vrij te krijgen. Om het vertrouwen in de wijsheid die in de persoon zelf leeft, aan te wakkeren en tot bloei te krijgen. De nadruk ligt hierbij op het potentieel van mensen, hun krachten en kwaliteiten in plaats van dat de focus op problemen en stoornissen ligt.

Gelijkwaardigheid en keuzevrijheid staan bij mij hoog in het vaandel, dat wil zeggen dat ik niet de wijsheid in pacht heb, maar juist in gelijkwaardigheid met de cliënt samen zoek naar wat juist is voor die persoon. En wat er ook wordt aangereikt, de cliënt heeft het eigen beslissingsrecht en de volledige keuze vrijheid. Dat is een onderdeel bij het aanwakkeren van het zelfbewustzijn bij de cliënt. Daarbij zal ook de eigen kracht worden geactiveerd.

Een ander essentieel onderdeel van mijn visie is de oordeelloosheid: onder elk gedrag, hoe ‘onhandig’ dit er ook uit kan zien, ligt altijd een liefdevolle intentie. Ook al kan de effectiviteit ver te zoeken zijn. Ik blijf dus met een open en ‘nieuwsgierige’ blik naar cliënten zelf kijken, en zal ook cliënten leren met deze mildheid en liefdevolle aandacht naar zichzelf en anderen te kijken.

Hier sluit de filosofie van Geweldloze Communicatie naadloos bij aan. Niet gericht zijn op GOED en FOUT denken, maar zoeken naar wat daarachter ligt. Niet gericht zijn op veranderen van gedrag, want dat betekent dat er nu iets al FOUT is, maar kijken hoe iemand meer tot bloei kan komen. Hoe meer kracht er in de plant zelf zit, hoe minder ontvankelijk een plant zal zijn voor ziektekiemen. Bij de mens is het niet zo heel veel anders.

Intrigeert deze visie je? Sluit het aan op jouw interesse en herkenning? En wil je graag op een professionele manier met mensen werken? Dan is deze Thera-peutische Coaching opleiding zeker passend voor je.

Voor wie is de Thera-peutische Coaching opleiding bedoeld?

De Thera-peutische Coaching opleiding is bedoeld voor hulpverleners, coaches en coaches-in-opleiding die hun hulpverleningsvaardigheden willen verbreden en een bijdrage willen leveren aan beklijvende transformatie bij mensen.

Je eigen houding als hulpverlener is naar mijn idee essentieel in de hulpverleningsrelatie en blijkt uit onderzoek van groter belang te zijn dan de gebruikte methoden. We zullen hier dan ook ruim aandacht aan besteden, waarbij eigenaarschap / verantwoordelijkheid belangrijke thema’s zullen zijn.

Je krijgt gereedschappen waarmee je als hulpverlener of gesprekstherapeut ook bij complexere en sensitieve casussen de mensen eigen regie kan geven op moeilijke momenten in het leven.

Tijdens de Thera-peutische Coaching opleiding leer je de cognitieve processen te ontrafelen. Ook leer je transformerende begeleidingstechnieken die invloed uitoefenen op diepe overtuigingen verankerd in het emotionele brein.
In 12 opleidingsdagen krijg je een pakket aan verbreding en verdieping van je coaching vaardigheden en te gebruiken werkmethoden.

Naast geweldloze communicatie, zal er ruim aandacht zijn voor andere krachtige begeleidingsvormen zoals hypnose, meditatie, cognitieve gedragstherapie, creatieve middelen, visualisatie technieken en vergelijkbare coaching methodes die ik al ruim 35 jaar ontwikkeld heb en met succes inzet om op een snelle manier diepgaande gesprekken te voeren.

Bij de Thera-peutische Coaching opleiding zal ook diep lijden aan bod komen, zoals chronische ziekten, angst voor sterven en dood, depressieve gevoelens, verslaving, suïcidaliteit, woede issues en pijn van trauma’s. Hierbij leer ik je hoe je met liefdevolle aanwezigheid, vol-ledige aandacht en een kwalitatieve wijze je kan verbinden met behoud van professionaliteit. Dit is essentieel om groei en ontwikkeling te kunnen beïnvloeden in denk- en gedragspatronen.

Onderwerpen en werkvormen bij de Thera-peutische Coaching opleiding zijn:

 • Je gaat als therapeut een meer verdiepend – duurzaam traject in met de cliënt;
 • Je ontwikkelt een authentieke en empathische attitude in je rol als hulpverlener;
 • Je functioneert als een inspirator en werkt samen met de cliënt aan het creëren van een natuurlijke interne beweging naar zelfbewustzijn en groei en ontwikkeling;
 • Je ontwikkelt een uitgebreide ‘gereedschapskist’ aan werkmethoden en technieken;
 • Leert de dieperliggende patronen te ontdekken waarop problematiek en symptomen zich kunnen wortelen;
 • Herstellen en bevorderen van samenwerking en verbinding tussen het cognitieve en emotionele brein;
 • Ondersteunend en herstellend bij ziekte en trauma;
 • Cliënt ontwikkelt meer zelfverbinding en een groter zelfbewustzijn;
 • Cliënt leert op eigen benen te staan – eigen regie te nemen.

Naast theorie, oefeningen en rollenspelen, die door mij zullen worden ingezet, werk ik ook graag met de gebeurtenissen die in de groep ter plekke naar boven komen. Ook is het fijn als er eigen casuïstiek (persoonlijk of uit je praktijk) wordt ingebracht, zodat we de meest authentieke leer ervaring hebben. Ook video- of audio opnames behoren tot de mogelijkheden. Eveneens is er de mogelijkheid om een cliënt mee te nemen naar de opleiding, mits dit vooraf is afgestemd.

Wanneer wordt de Thera-peutische Coaching opleiding gegeven?

De data van de volgende Thera-peutische Coaching opleiding zijn op 12 maandagen, verspreid in 2024 en 2025:

 • 9 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december 2024,
  6 januari, 27 januari, 17 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni 2025

Voor deelname is het van belang dat je ervaring hebt met Geweldloze Communicatie, minimaal 14 dagen training bij een gecertificeerd trainer. Heb je je deskundigheid op een andere manier verworven, neem dan even contact met mij op.

De training vindt plaats op de Rozenhof 33, 3311 JT Dordrecht.
Vanaf 9.00 is de ontvangst, om 9:30 starten we en we eindigen om 17:00 uur. Er worden koffie/thee, lunch en versnaperingen aangeboden en niet doorberekend.

Trainingskosten zijn inclusief syllabus.
Er zal een literatuurlijst worden aangeboden, waardoor je voor verdere verdieping zorg kan dragen.

Investering:
€ 2335,- voor particulieren (zonder nota),
€ 2995,- voor ZZP-er (met nota),
€ 4685,- als je bedrijf financiert. (Voor uitleg van de variërende bedragen: klik hier).

De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat, waarbij staat welke onderdelen je hebt gevolgd.

De training wordt gegeven door Thera Balvers, Europees geregistreerde therapeut (Psychotherapist ER®) en gecertificeerd CNVC Trainer & Assessor.

Als opleidingsinstituut is Thera Balvers vrijgesteld van BTW.
Je kunt accreditatiepunten krijgen voor SKJ en het Registerplein.

Mocht het bedrag een probleem zijn, neem dan even contact met mij op.

Op zoek naar verdiepende trainingen in geweldloze communicatie?

Heb je de Thera-peutische Coaching opleiding bij Thera Balvers gevolgd en wil je nog meer van GC leren en trainersvaardigheden oefenen, dan biedt Thera diverse trainingen over geweldloze communicatie: