oefengroep Geweldloze Communicatie

Twee van mijn cursisten zijn een oefengroep voor geweldloze communicatie gestart in Rotterdam, er is ruimte voor oefenen zowel in het Nederlands als in het Engels, een initiatief dat ik van harte ondersteun.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de initiatiefnemers Ellyn en Adriana.
Ellyn Petimesas 06 41138634 ellynpetimesas@gmail.com
Adriana Meza Bruce 06 24236892 gc-oefen@meijerweb.nl

Oefengroep GC – Nederlands

Aloha,
Adriana en ik zijn een oefengroep Geweldloze Communicatie (GC) in Rotterdam gestart. We willen hiermee het gedachtegoed van GC met elkaar delen en in de uitwisseling meer verdieping ontwikkelen. Bovendien zie ik, Ellyn, het ook als een bijdrage aan mijn certificeringstraject.

Wie zijn wij?

” Ik ben Ellyn en GC is sinds 2008 in mijn leven en het heeft het voorgoed veranderd. GC heeft mijn bewustzijn verruimd en het heeft grote invloed op de wijze waarop ik (meestal;-) de verantwoordelijkheid neem voor mijn behoeftes. “

“Mijn naam is Adriana. Ik ben via mijn werk in aanraking gekomen met GC en het heeft taal gegeven aan de kern van de normen en waarden die voor mij belangrijk zijn. Inmiddels ben ik me veel meer gaan verdiepen in GC en kan ik me geen leven meer voorstellen zonder.

We willen met de groep eens per twee weken samenkomen, op zondagavond van 19.00-21.00, online of fysiek, om te oefenen met het geven en ontvangen van empathie. Ervaring is geen vereiste, interesse in GC wel 🙂 We hebben de ruimte om het in het Nederlands en in het Engels te doen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wil je meedoen of meer weten? Stuur ons dan een berichtje. Wij horen graag van je.
Hartelijke groet,
Ellyn en Adriana

Non-Violent Communication Practice Group

Aloha,
Adriana and I started a Nonviolent Communication (NVC) practice group in Rotterdam. We want to share NVC with each other and try to develop depth in the exchange. Moreover, I, Ellyn, also see it as a contribution to my certification process.

Who are we?

” I’m Ellyn and NVC has been in my life since 2008 and it has changed it forever. NVC has expanded my consciousness and it greatly influences the way I (usually;-) take responsibility for my needs.  “

” My name is Adriana. I came in contact with NVC through my work and it has given language to the core values that are important to me. In the meantime I have become much more immersed in NVC and I can no longer imagine life without it. “

We want to meet with the group once every two weeks, on Sunday evenings from 7-9 PM, online or in person, to practice giving and receiving empathy. Experience is not a requirement, interest in NVC is 🙂 We are willing to do it in Dutch and English and there are no costs involved. 

Do you want to participate or know more about it? Send us a message. We’d love to hear from you. 
Sincerely,
Ellyn and Adriana

Contact Oefengroep / Practice group

Ellyn Petimesas 06 41138634 ellynpetimesas@gmail.com
Adriana Meza Bruce 06 24236892 gc-oefen@meijerweb.nl