Hoe communiceer ik met mijn cliënt? Deel 1

hoe geweldloos communiceren met clienten
door Els Smits, Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg (editie mei/juni 2018)

Een artikel over geweldloos communiceren met je cliënt in 3 delen

VRAAG: Wat is geweldloze communicatie en hoe kun je het toepassen binnen de therapeutische praktijk?
BEVINDINGEN: In geweldloze communicatie betekent empathisch luisteren dat je de onderliggende gevoelens en de behoeften in het verhaal van de ander beluistert. Op basis daarvan kun je hem vragen stellen over wat je denkt te horen.
BETEKENIS: Geweldloos communiceren wordt ook wel verbindend communiceren genoemd. Je zoekt als therapeut steeds naar aansluiting bij de onderliggende behoeften van de cliënt. Lukt dit, dan kan de cliënt tot zelfverbinding komen en ontstaat er rust. Deze manier van communiceren kan bij elk contact van waarde zijn, zowel voor de verbinding met de cliënt als voor effectieve therapeutische hulp.

Valkuilen en blinde vlekken: Hoe communiceer ik met mijn cliënt?

Welke therapie je ook geeft, communicatie is er altijd een onderdeel van. Maar hoe communiceer je geweldloos met je cliënt? Velen van ons, ikzelf net zo goed, zijn geneigd te denken dat ze geweldloos communiceren tijdens de consulten, omdat ze respectvol omgaan met de cliënten. Maar dat wil niet zeggen dat de cliënt dit altijd zo ervaart. Wat zijn de blinde vlekken en valkuilen in onze communicatie, waardoor deze soms minder verbindend is dan je zou willen? Ik vroeg therapeut en trainer geweldloze communicatie Thera Balvers ernaar.

In geweldloze communicatie draait het om een aantal basiselementen. Je neemt iets waar, vindt daar wat van en hebt daar een bepaald gevoel bij. Onder dat gevoel zit een behoefte waaraan al dan niet voldaan is en zodra je die behoefte herkent en onderkent, kun je daar indien nodig actie op ondernemen. In de dagelijkse praktijk zien we helaas vaak de onderliggende behoeften over het hoofd en begeven ons in een vicieuze cirkel tussen de waarneming en onze beoordeling ervan. Dus je neemt wat waar, geeft daar je eigen interpretatie aan, dat roept gevoelens op waar je weer gedachten of oordelen over hebt, etc. Een vicieuze cirkel die leidt tot overlevingsstrategieën als vechten, vluchten of bevriezen.

Een cliënt komt in veel gevallen met een verhaal met allerlei details en zijwegen. Hij heeft het over een situatie op het werk, iets met de kinderen, een buurvrouw die niet meewerkt, om maar een voorbeeld te noemen. In dat verhaal ontbreekt overzicht en orde voor de cliënt. En voor de therapeut kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Vanuit de theorie van de geweldloze communicatie komt dat door die vicieuze cirkel tussen waarneming, interpretatie en gevoelens. Doordringen tot de onderliggende behoefte kan dan een nieuw perspectief bieden. Maar hoe doe je dat?

Lees verder in deel 2 van dit artikel

Dit artikel is geschreven door Els Smits in Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg (editie mei/juni 2018)

Els Smits studeerde Voeding aan de Landbouw Universiteit Wageningen en massagetherapie aan de Holos Academie. Naast haar werk als massagetherapeut, werkt ze voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg en is ze docent bij Esoterra Massage-opleidingen. Drie specifieke werkterreinen die elkaar over en weer voeden en beïnvloeden.