GC Coaching opleiding BE

Op verzoek wordt de GC Coaching opleiding van THERA BALVERS aangeboden in de authentieke school van Aanaajaanaa-Connect.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die een eigen coaching praktijk willen gaan starten of al hebben, of voor coaches die hun coaching kwaliteiten willen verbreden en verdiepen, en op een organische wijze de cliënt in staat stellen om hun eigen gezonde natuur te gaan leven.

Een gesprek met Thera Balvers, International Certified CNVC Trainer & CNVC Assessor

Zelf heb ik in mijn hulpverleningspraktijk gemerkt dat er, door Geweldloze Communicatie (GC) ook bekend als verbindende communicatie, totaal andere gesprekken ontstaan met mijn cliënten dan in de 25 jaar daarvoor (al had ik toen ook al een volle praktijk).

Op een veel effectievere manier en in korte tijd weet ik nu diepgang te bereiken. Ik heb geleerd aan te sluiten bij diepe overtuigingen van cliënten, die soms bijna verankerd lijken te zijn in iemands persoonlijkheid en het blijkt dat hier wel degelijk beweging en groei is te bereiken. Zowel de cliënt als ikzelf worden blij van deze communicatie die tot zelfverbinding en innerlijke kracht leidt.

Ik ben zelf zo gepassioneerd over GC en heb hier zulke bijzondere ervaringen in opgedaan, dat ik dit graag wil overdragen aan professionals, die ook op een structurele manier willen bijdragen aan het welzijn, gezondheid en geluk van mensen.

Kan je liefdevol en professioneel transformatie bereiken?

Met de technieken van Geweldloze Communicatie, in samenhang met een liefdevolle en professionele attitude is transformatie mogelijk. Ik noem het bewust geen verandering, omdat ik los wil zijn van het ‘goed’ en ‘fout’ denken, waar juist cliënten en onze hele maatschappij in vast lijken te zitten.

Het woord veranderen betekent, dat er nu iets FOUT is en dat er iets GOEDS gedaan moet worden, iets opgelost / gefikst moet worden. Dit staat haaks op mijn aanpak en haaks op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie.

Voor wie is de Geweldloze Communicatie Coachingopleiding in Gent ?

De GC Coaching opleiding is bedoeld voor mensen die een eigen coaching praktijk willen gaan starten of al hebben, of voor coaches die hun coaching kwaliteiten willen verbreden en verdiepen.

Voor coaches, hulpverleners en gesprekstherapeuten die bereid zijn te zoeken naar een weg waarbij mensen in hun eigen kracht komen en gaan vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en innerlijke wijsheid. Los van discipline, trucjes en controle, maar op een organische wijze de cliënt in staat stellen om hun eigen gezonde natuur te gaan leven.

Hoe ziet de GC coaching opleiding er uit?

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten in het tweede half jaar van 2022.  Tijdens de opleidingsdagen gaan we met sterk verdiepende technieken aan de slag, gebaseerd op het gedachtegoed van geweldloze communicatie, die je coaching kwaliteiten zullen versterken.
We gaan met sterk verdiepende technieken aan de slag. Belangrijke onderwerpen en werkvormen die aan bod komen zijn:

  • Uitleg van het brein en de samenhang van lichaam en geest hierbij;
  • Het naar boven leren halen en vertalen van oordelen om zo tot de meest bloederige jakhalzen te komen, met als doel dat de oordelen volledig in het eigenaarschap komen;
  • Gevoelens durven te verdiepen tot in de kern van de pijn en leren bij pijn liefdevol en krachtig aanwezig te blijven, waarbij we ook beelden, visualisaties zullen gaan gebruiken;
  • Behoeften aan te reiken op het moment dat iemand daar ‘rijp’ voor is, de juiste balans leren te vinden in het proces van pijn en rouw naar hoop en perspectief;
  • Verschillende dansvloeren van Gina Lawrie en Bridget Belgrave;
  • Omgaan met schuld en schaamte;
  • Omgaan met boosheid, woede en agressie;
  • Vijandbeeld processen aansturen;
  • Mediation gesprekken voeren tussen echtparen en gezinssystemen.
  • Liefdevol en professioneel transformatie bereiken.

Ik werk het liefst met de gebeurtenissen die in de groep ter plekke naar boven komen, zodat we de meest authentieke leer ervaring hebben. Daarnaast zullen we ook met rollenspelen werken om te oefenen met thema’s.

Mogelijkheden zijn ook om een cliënt mee te nemen voor een sessie, mits dat vooraf in overleg is afgestemd. Ook video- of audio opnames behoren tot de mogelijkheden.

Wanneer wordt de GC Coaching opleiding gegeven?

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten in het eerste half jaar van 2022.
Van belang is dat je ervaring hebt met Geweldloze Communicatie van minimaal 12 dagen training bij een gecertificeerd trainer. Heb je je deskundigheid op een andere manier verworven, neem dan even contact met mij op.

De data in het tweede halfjaar van 2022 in Gent zijn op de volgende woensdagen:
31 aug, 14 sept, 28 sept, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 30 nov, 7 dec, 14 dec, 21 dec 2022.

De training vindt plaats op Hoogpoort 25, 9000 GENT, België.
Vanaf 9.00 is de ontvangst, om 9:30 starten we en we eindigen om 17:00 uur.

De training is inclusief syllabus, koffie/thee, lunch en versnaperingen.

De training wordt gegeven door Thera Balvers, Europees geregistreerde therapeut Psychotherapist ER® en gecertificeerd CNVC Trainer & Assessor. (de trainingsdagen tellen mee voor het traject tot gecertificeerd Non Violent Communication Trainer)

Investering: € 1945,- voor particulieren (zonder nota) / € 2545,- voor ZZP-ers / € 3900,- als je bedrijf financiert (Voor uitleg van de variërende bedragen: klik hier).

Als opleidingsinstituut is Thera Balvers vrijgesteld van BTW.

Mocht het bedrag een probleem zijn, neem dan even contact met mij op.

Aanmelden

Meld je aan voor Thera Balvers haar verdiepende training voor trainers in België bij:
Marcus van Paassen, aanaajaanaa.connect@gmail.com, 0032-476755255

door Thera balvers